Brannvernrens SØRGER FOR sikkerheten OG HOLDBARHETEN

Anders monterer gulvmatte i Tømmerås barnehage

En rulletrapp eller et rullebånd fungerer som et transportbånd for støv, søppel, småstein og annet som måtte befinne seg i området på/rundt anlegget. Dette kan være en brann-/eksplosjonsfelle.

Våre maskiner og metoder løfter rulletrapperens til et nivå og gir et resultat man ikke trodde var mulig. Man oppnår et resultat i løpet av noen timer som tar dager ved konvensjonelle metoder. Både trinn og opptrinn blir skikkelig skrubbet og tørket så de ser praktisk talt nye ut.

OM PROSESSEN

Her er eksempel på brannvernrens ØBU Service nylig foretok på Sandvika Storsenter.

FJERNING AV PALENE
Først blir alle palene fjernet, slik at det står kun ca 15 stykk igjen - for å stive opp rullebåndet. Servicemann på rullebånd, demonterer, ØBU service tar imot paleer.PALENE BLIR VASKET
Alle paleer blir høytrykkspylt og vasket på alle sider, til de er helt rene.


AVFETTING
Hele rammeverket og motorrom blir grundig vasket med avfetting.


MONTERING AV RULLEBÅND
Etter at alt er grundig vasket, blir rullebåndet montert sammen.
Referanse

Kone rulletrapp

KONE Rulletrapper AS har inngått et samarbeid med ØBU Service om utvendig renhold av rulletrapper og rullebånd. ØBU Service bruker merkedets mest moderne maskiner tilegnet dette formål, og som betjenes med egne ansatte. Maskinen kan brukes på alle typer trapper og bånd, uavhenging av produsent.

Bonny servicemann fra KONE Rulletrapp.

KONE Rulletrapper AS anbefaler kunder å rengjøre sine anlegg med jevne mellomrom for å oppretholde rulletrappens estetiske egenskaper. I tillegg vil jevnlig rengjøring fjerne smuss og fremmedelementer som på sikt kan forårsake driftsproblemer.